هزینه تعمیر سقف یکی از مددجویان خیریه پرداخت گردید
با عرض سلام و احترام به تمامی خیرین به لطف شما و خداوند بزرگ توانستیم هزینه تعمیر سقف خانه یکی مددجویان را به مبلغ یک میلیون دویست هزارتومان پرداخت نماییم تا در فصل سر زمستان  دچار مشکل نشوند نهایت تشکرراز شما عزیزان اریم در پناه حق باشید