ثبت نام یکی از دختران جا مانده از تحصیل در مدرسه
در دی ماه سال 97 در منطقه سلیمانداراب رشت موفق به شناسایی دختری علاقه مندکمبوبه تحصیل شدیم که به دلیل وضعیت اقتصادی نامطلوب متاسفانه  دوسال از تحصیل جامانده بود که به همت یکی از خیرین کرامی موفق به ثبت نام مجدد وی شدیم تا بتواند مسیر رشد را در پیش گیرد .
در این راستا هزینه لباس و کتاب  ولوازم تحریر و همچنین هزینه سرویس مدرسه توسط خیریه پرداخت میشود  .
نهایت تشکر را از شما خیرین گرامی که ما را در این امر مهم یاری نموده اید را به جا میاوریم  و از خداوند منان برای شما سلامتی و سعادت را خواستاریم.